Kërkesa e qeverisë drejtuar komunave

Kërkesa e qeverisë drejtuar komunave

Agjencia e Barazisë Gjinore dhe Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal ia kanë rikujtuar Komunave të Kosovës që të respektojnë zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore.

Në njoftimin e përbashkët të ABGJ-së dhe MAPL-së thuhet se me marrjen e mandatit të ri të pozitave brenda komunës të kenë parasysh që përfaqësimi i burrave dhe grave të jetë i barabartë prej 50 për qind në të gjitha organet.

“Duke shfrytëzuar rastin e fillimit të ushtrimit të mandatit tuaj, ABGJ-ja dhe MAPL-ja ju rikujtojnë mandatarëve përgjegjës për funksionalizimin e organeve komunale, Kuvendit të Komunës, si organi më i lartë dhe Ekzekutivit komunal se propozimet e kandidatëve për zv.kryetar. kryesues, zv.kryesues të Kuvendit, kryesues dhe zv.kryesues të komiteteve dhe plotësimit të Ekzekutivit me drejtorë, se kanë obligime për të respektuar zbatimin e Ligjit të barazisë gjinore, i cili përcakton përfaqësim të barabartë prej 50 për qind në të gjitha organet e tyre”, thuhet në këtë shkresë.

SKA KOMENTE

Lini një përgjigjje