Kjo është përmbajtja e aneks marrëveshjes për demarkacionin

Kjo është përmbajtja e aneks marrëveshjes për demarkacionin

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai i Malit të Zi, Filip Vujanoviq, kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për t’i lënë mundësi korrigjimit të marrëveshjes së demarkacionit me shtetin malazez.

Sipas kësaj deklarate, pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së demarkacionit do të formohet një grup të përbashkët punues për shënjimin e vijës kufitare.

Deklarata e përbashkët e presidentit të republikës së Kosovës, Hashim Thaçi dhe presidentit të Malit të Zi, Filip Vujanoviq:

Podgoricë 16 shkurt 2018

1. Duke filluar nga përkushtimi për të ndërtuar dhe promovuar marrëdhënie të mira miqësore dhe fqinjësore.

2. Duke konfirmuar përkushtimin e përbashkët për të kontribuar në marrëdhëniet e mira fqinjësore sigurinë dhe stabilitetin dhe regjion dhe më gjerë.

3. Të udhëhequr nga dëshira që në mirëbesim të përmbushim obligimet që rrjedhin nga karta e kombeve të bashkuara, në veçanti duke pasur respektimin e parimeve të sovranitetit, integritetit territorial, pavarësisë dhe zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve me mjete paqësore, pa kërcënime ose përdorim të forcës, në përputhje edhe me strategjinë e Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor.

4. Republika e Kosovës dhe Mali i Zi kanë nënshkruar në Vjenë më 26 gusht 2015-të marrëveshjen për kufirin shtetëror, tash e tutje duke ju referuar si marrëveshja.

5. Duke konfirmuar se në nenin 12 të marrëveshjes ceket shprehimisht se marrëveshja i nënshtrohet ratifikimit dhe hyn në fuqi në ditët e pranimit të njoftimit të fondit të dërguar nëpërmjet kanaleve diplomatike në të cilën palët njoftojnë njëra tjetrën që kanë përmbushur procedurat e tyre të brendshme ligjore dhe të nevojshme për hyrjen në fuqi.

6. Duke rikonfirmuar vullnetin e shprehur në nenin nëntë të marrëveshjes të nënshkruar nga të dy shtetet, se mosmarrëveshjet eventuale lidhur me zbatimin e marrëveshjes zgjidhen nga qeveritë e palëve nëpërmjet kanaleve diplomatike.

SKA KOMENTE

Lini një përgjigjje