Kryeministri Haradinaj u shkruan letër ministrave për “Trepçën”

Kryeministri Haradinaj u shkruan letër ministrave për “Trepçën”

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj u ka shkruar letra tre ministrave të Qeverisë që ai drejton, nga të cilët kërkon që të përfshihen me veprime të shpejta dhe konkrete rreth zbatimit të Ligjit për “Trepçën” si dhe adresimin e kërkesave tjera të minatorëve të “Trepçës”.

Në letrën e kryeministrit Haradinaj për ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, atij i kërkohet të shqyrtojë kërkesat e natyrës ligjore të parashtruara nga Ahmet Tmava, menaxher i Ndërmarrjes “Trepça”: 1. Të miratohet Statuti i “Trepça” SH.A. duke u bazuar në nenin 6 të Ligjit nr.05/L-120 për “Trepçën”; 2. Të bëhet regjistrimi “Trepça” SH.A në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve (MTI) duke u bazuar në nenin 7 të Ligjit nr.05/L-120 për “Trepçën”; 3. Gjithashtu MZhE-ja bazuar në nenin 7 të Ligjit të lartcekur të bëjë regjistrimin e njësive banesore “Trepça” SH.A. të cekura në nenin 2, paragrafët 2.1, 2.2 dhe 2.3 të këtij Ligji; 4. Bazuar në nenin 3 paragrafi 3.1, 3.2 dhe 3.3 të Ligjit dhe arsyeshmërinë ekonomike dhe financiare, të formohen edhe njësitë e parapara në këtë dispozitë.
Ndërsa nga ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica, kryeministri Haradinaj, në bazë të vlerësimeve të Tmavës kërkon që: 1. Të sigurohet baza juridike për dhënien e pensioneve me 70% nga paga e punëtorëve, ashtu siç janë pensionet në disa institucione në Republikën e Kosovës; 2. Të sigurohet baza juridike për pranimin e stazhit të punës për vitet 1990-1999; dhe 3. Punësimi i të rinjve, dhe Zbatimi i Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës.
Dhe së fundi në letrën dërguar ministrit, Bedri Hamza, ministria e Financave, kryeministri Haradinaj i kërkon atij që: Duke u bazuar në Ligjin mbi faljen e Borxheve Publike nr.05/0119, Ndërmarrja “Trepça” si Shoqëri Aksionare i është drejtuar Komisionit Qeveritar për përfshirje në falje të borxheve të saj të krijuara në kohën e UNMIK-ut.

SKA KOMENTE

Lini një përgjigjje