Lista e kandidatëve të suksesshëm për gjykatës (Dokument)

Lista e kandidatëve të suksesshëm për gjykatës (Dokument)

Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka publikuar listat e kandidatëve të suksesshëm në testin me shkrim për gjykatës të rinj.

Testi është mbajtur në lëminë civile dhe penale.

Në listën e publikuar nga KGJK, figurojnë 90 kandidatë të suksesshëm që e kanë kaluar këtë provim.

KGJK ka publikuar edhe listën e kandidatëve që nuk e kanë kaluar provimin.

Në këto fotografi mund të shihni listën e kandidatëve të suksesshëm.

SKA KOMENTE

Lini një përgjigjje