Përdorimi i energjisë efikase ka rezultate mahnitëse!

Përdorimi i energjisë efikase ka rezultate mahnitëse!

Përdorimi efektiv i energjisë, rritja e vetë-mjaftueshmërisë energjetike dhe reduktimeve i emetimeve në Bjellorusi…

Rezultatet nga raportet tregojnë për përdorimin efektiv të energjisë dhe reduktimin e emetimeve mjedisore në Bjellorusi.

 

Efiçenca e energjisë është rritur, nxënësit, mësuesit, mjekët e pacientët marrin shërbime të përmirësuara për ngrohje dhe ndriçim në 745 ndërtesa të sektorit social në të gjitha rajonet e Bjellorusisë.

 

Nxehtësia është reduktuar me 50%, energjia elektrike u zvogëlua me 15%. Të gjitha janë si shkak i përdorimit të energjisë efikase.

SKA KOMENTE

Lini një përgjigjje