Zajednica” më shumë se asociacion!

Zajednica” më shumë se asociacion!

“Zajednica” është komunitet, nuk është OJQ-e por është union (Zajednica) bashkësia që merr një karakter institucional dhe territorial që është shumë më shumë se sa asociacioni.

Se pari është shqetësuesë fakti se si në Serbi ju refërohën keti lloj bashkimi që ata madje e quajnë ZSO ( Bashkesia e komunavë serbe) , me do e mos ky term e lind pytjen: Komunat serbe të cilit shtet? pastaj, a ka komuna serbe në Kosovë?

Si mund të ketë Komuna Serbe – si spjegim do marrë Graçanicen, ne të jetojnë Serb, Malazes, Shqiptar, Romë, Boshnjak e Goran; po ashtu në Leposaviç e Mintrovicën Veriore jetojnë për veq Serbve edhe Shqiptaret e Boshnjaket. Pra në Kosovë ka komuna ku Serbet janë shumic, por nuk ka komuna Serbe.

Ta supozojmë se u krijua Zajednica, ateher a po shkelen të drejtat elementare të jetës për Boshnjaket dhe Shqiptaret e veriut. Apo cili do ishte niveli i siguris për ta? Ne nuk kemi një pëgjigjije.

Po me 45% të qytetarve të Novobirdes që nuk janë Serb qa do ndodh me ta?

ZAJEDNICA është molla e sherrit dhe nuk duhet krijuar. Nga një Zajednic e ngjajshme e kemi Republika Srpsken në Bosne e Hercegovin.

Pra ne si Partia Europiane e Aksionit Demokratik – ESDA, jemi kunder krijimit të Zajednicës!

Ne si ESDA i bejmë thirrje Qevëris dhe Kuvendit të Republikës së Kosovës që të mos e krijojnë një “Republik të dytë Srpska” dhe një herit i bejmë thirrje e i rekomandojmë Qeverisë të kujdeset me shumë për Qytetaret e veriut, si në aspektin e siguris po ashtu të zhvillimin ekonomik të kesaj pjese të Kosovës.

Partia Europiane e Aksionit Demokratik – ESDA
Sekertari Përgjithshëm – Ardian Nokaj

SKA KOMENTE

Lini një përgjigjje